Suunnittelu, joka perustuu standardeihin sekä teknisen laskennan ja optimoinnin tukeen:

 

Tekninen laskenta suunnittelun pohjana ja tukena

Suunnittelu ja tekninen laskenta voidaan toteuttaa joko suomessa tai puolassa.

Dokumentaatio tuotetaan, suomeksi, englanniksi tai puolaksi

Teräsrakenteet           EN-1090 (kiinteät), EN-13782 (väiaikaiset)

Siilot / Säiliöt               EN-1090, EN-13445, NFPA 68 (räjähdyksen kestävät rakenteet)

Konepajatuotteet        2006/42/EU

Painelaitteet               EN-13445, EN-13480, DNV-GL, BV, CCS

Nostolaitteet               EN- 13001

Nostoapuvälineet       EN-13155

Hissit                          EN-12158, EN-12159, EN-81

Mastotyölavat             EN-1495

Tuotekehityssuunnittelu ja vaativa tekninen laskenta FEM

Lineaarinen statiikka

Epälineaarinen statiikka

Ominaisarvoanalyysit

Taajuusvasteanalyysit

Ajasta riippuvat tapaukset (lineaarinen / epälineaarinen)

Väsymistarkastelut (Standardit / FEM)

Hitsausten jäännösjännitysanalyysit

Topologiaoptimointi

Digital Twin mallit (Explisiittinen kokonaistarkastelu + täysi implisiittinen / epälineaarinen kaksonen tuotteen eliniän määritykseen ja kehittymisen seurantaan)

 

 

MeshFree menetelmä

 

Midas MeshFree tulevaisuuden analysointitekniikka, joka mahdollistaa 3D-CAD mallin analysoinnin ilman mallien puhdistusta tai yksinkertaistusta. Menetelmällä voidaan analysoida 3D-kokoonpanoja suoraan osana suunnitteluprosessia. Menetelmässä analysoidaan suoraan 3D-geometriaa eikä laskentaa varten muodosteta erillistä elementtiverkkoa.

Projektipalvelut:

 

Projektipalvelu mahdollistaa erilaisten projektien läpiviennin yhdessä henkilöstönne kanssa. Otamme haltuun koko projektin ja kokoamme projektitiimin, joka vastaa projektin läpiviennistä sovitussa aikataulussa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Projektipalvelumme ansiosta henkilöstönne voi keskittyä ylemmän tason työskentelyyn projektitiimin hoitaessa projektin vaatiman yksityiskohtaisen suunnittelun, teknisen laskennan, valmistuksen, tarkastukset ja toimitukset sekä lopputarkastukset ja käyttöönotot.

Projektipalvelussa toimimme globaalisti:

Projektitoiminnan ammattilaisia suomessa ja puolassa.

Kauttamme saumaton linkki globaaleille euroopan markkinoille.

Alihankintavalmistus:

 

Alihankintapalvelu tarjoaa joustavan tavan hankkia osia tai kokonaisia laite- tai järjestelmäkokonaisuuksia ilman, että oma tuotantokapasiteettia joudutaan muokkaamaan jonkin yksittäisen projektin vuoksi.

Alihankintaverkostoomme ei rajoitu pelkästään suomeen, vaan toimimme globaalisti koko euroopan alueella.

Kansainvälistä luotettavaa ja kokenutta alihankintatoimintaa:

Suomi:

Puola:

Tuotamme projektiin liittyvän materiaalin joko suomeksi, englanniksi tai puolaksi.