tuotekehitys

suunnittelu

tekninen laskenta

Projektitoimitukset

tarkastukset

Tekninen laskenta ja suunnittelu

Tekninen laskenta, 3D-suunnittelu

muodostaa saumattoman palvelukokonaisuuden eri teollisuuden aloille. Suunnittelu- ja laskentakonseptimme on optimoitu erityisesti raskaalle ja keskiraskaalle konepajateollisuudelle. Nykyaikaiset laskentamenetelmät implisiittisesti tai explisiittisesti luo optimaalisen pohjan optimoitujen rakenteiden suunnitteluun.

Tuotekehitys

Tuotekehitys on parhaimmillaan teknisen laskennan, simuloinnin sekä innovaattoreiden saumatonta yhteistyötä juuri halutunlaisen uuden konseptin luomiseksi ilman harha-askeleita. Tuotekehityspalvelumme kautta saat joustavaa ja oikeisiin asioihin keskittyvää R&D palvelua oman toimintasi hyödyksi.

Projektipalvelut

Projektipalvelu on niin tuotekehitysprojektien läpiviennin koordinointia, kuin kokonaisten projektitoimitusten läpivientejä avaimet käteen periaatteella. Projektipalvelu tarjoaa myös optimaalisen tavan hallita koneiden ja laitteiden toimitusvalvonnan.

Alihankinta / Toimitusvalvonta

Alihankitatoimi on joko koneiden ja laitteiden avaimet käteen periaatteen kokonaistoimituksia tai vaihtoehtoisesti yksittäisten komponenttien toimituksia osaksi kokonaisjärjestelmää.

Alihankintatoimintaan voidaan sisällyttä myös asennus- ja toimitusvalvonnat.